top of page

Zenová zahrada v areálu Kolbenova

klient:

soukromý

lokalita:

Praha 9

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2006

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Opuštěná tovární hala, dříve symbol opaku – ohlušujícího, vše pohlcujícho ruchu se ve svém definitivním zastavení, ztišení, stala meditačním místem. Zbylé nepracující stroje,mrtvé schránky - symboly původních dějů.
Suché zahrady jsou výsledkem zenového tříbení mysli dlouhými hodinami meditace , cest bez cíle, putování ve sférách ticha a uvolnění ducha. Jsou zcela zvláštní a ojedinělou filozofickou realizací na rovině estetické. Nesměřují k navození inspirující atmosféry prostřednictvím bohatého objemu krásy, barev a tvarů, ale prostředky zcela opačnými – náznakem a vytříbenou prostotou. Formy zenové zahrady, instalované v opuštěné tovární hale doplněné formami zvuku, obrazu a pohybu při překonávání suchého koryta řeky, vstupují v instalaci do kontextu s dalším meditativním prostorem industriální architektury.
Cílem výstavy bylo pokusit se představit divákovi jeho vlastní omezený prostor existence v nekonečné věčnosti vesmíru. Tímto prostorem současnosti se stal pruh suché japonské zahrady tvořené pouze upraveným pískem ve formě vlnění vody. Návštěvník se stal součástí „současnosti“ po vstupu do suché zahrady, kde se mohl zúčastnit čeření její hladiny speciálními hrably, kterými mohl povrch suché vody dle vlastní volby krátkodobě ovlivnit, než přijde někdo jiný. V dalších velmi úzkých oblastech v blízkosti „pruhu zahrady“ se nacházely oblasti přenosu obrazu bytosti do virtuálního světa na promítací plátno, a byla tak realizována vnitřní skrytá touha mnohých současníků „být medializován – a tak zobrazen jako nová konzumní forma pokleslého svatořečení, které opravňovalo být zobrazen a tak zvěčněn. Dle možností pak byl obraz vysílán do éteru tak, aby se mohl šířit v nekonečném prostoru a stal se tak součástí nekonečna, v kterém se jako světlo šíří a dle intenzity mediální prezentace víceméně slavného jedince zaniká….a objekt tak zůstává pro budoucnost v prostoru přítomen, ale nezobrazen. Nebo také nikým nepřijímán, protože není zrovna „naladěn“ na správnou www adresu nebo vysílací pásmo. V případě zmizení návštěvníka z objektivu kamery, bude snímán detail ze zjizvené podlahy tovární haly jako otisk bývalého provozu továrny, který je do zničení skutečně věčný v prostoru mimo zahradu ...

bottom of page