top of page

Základní škola Troja

klient:

Městská část Praha - Trója

lokalita:

Praha - Troja

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 1. odměna poroty

2018

MIroslav Cikán

Radek Novotný, Jiří Opl

Vše na jednom místě, bezpečném, bez přesunů, bariér, obytném za každého počasí. Cílem je využití rezerv svažité terénní situace a vytvoření centrálního obytného dvora s hřištěm, prostorovost a hospodárnost, pobyt na 3 propojených úrovních, bezbariérový vstup a maximální kontakt interiéru se zahradou. Forma nové školy je důstojným současným dořečením historické situace. Na 2. pozemku je cílem nepromarnit místo špatným rozhodnutím. Je zde příležitost pro vytvoření silného centra Troje.

bottom of page