top of page

Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubic

klient:

Staturátní město Pardubice

lokalita:

Pardubice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

strategie

2018

Miroslav Cikán, Pavla Melková, Radek Novotný

Dokument je jedním ze základních ideových, strategických a urbanisticko-architektonických východisek koncepčního přístupu města k rozvoji a správě veřejného prostoru Pardubic. Cílem je kvalitní, živý a pobytový společný prostor města, který je základem každodenní kvality života každého zdravého a vitálního sídla.
Je podkladem jak pro dlouhodobého plánování, tak pro každodenní rozhodování aktérů, kteří se podílejí na podobě veřejného prostoru města. Není dokumentem regulačním, ale především iniciačním, zakončeným akčním plánem.
Obsahuje analytickou, syntetickou a návrhovou část. Zabývá se definováním problémů, cílů a především nástrojů jejich dosažení.

bottom of page