top of page

Rodinný dům v Praze Strašnicích

klient:

soukromý

lokalita:

Praha - Strašnice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2006

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Cílem stavebníka bylo zajistit na pozemku možnost bydlení prostřednictvím jednoduché novostavby. Záměrem bylo umístit dům tak, aby vznikl co největší kompaktní prostor zahrady, orientace zahrady k jihu, kvalitní výhled a osvětlení obytných místností (jih, jihozápad, jihovýchod), kontakt se zahradou – přímý vstup na zahradu z obývacího prostoru, intimní zahrada oddělená od ulice, zachování kvalitních stromů a jejich zakomponování do objektu a zahrady.
Jedná se o jednoduchý dům, svými rozměry, členěním a použitými materiály odpovídající charakteru okolní příměstské až vesnické zástavby. Jsou použity tradiční materiály – zdivo, omítka, kámen, beton, dřevo. Dům je otevřen hlavními okny obytných místností směrem k JV a JZ (do zahrady), a je naopak uzavřen k severu. Tektonické členění fasád vychází z vertikálních okenních otvorů použitých v okolní tradiční zástavbě. Jsou použita štíhlá, dřevěná okna. Omítka je štuková v přírodním odstínu šedobéžové.

bottom of page