top of page

Revitalizace Pražské ul. v Kolíně

klient:

Město Kolín

lokalita:

Kolín

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 2 místo

2016

Miroslav Cikán, Radek Novotný, Vojtěch Ertl

V celkovém řešení se návrh snaží o drobné korektury nejednoznačností a verifikaci dobrých vlastností stávajících veřejných prostranství. Řešení hledá v dlouhodobé provozní a estetické funkčnosti prostorů s možností dalšího rozvoje, který vidíme v možném návratu urbánní hustoty v místech, kde vymizela. Ulici Pražskou chápeme jako významnou vstupní osu do města – historického centra. Dnešní ulice Pražská v řešené části drží svoji historickou stopu a osnova navazujících ulic vytváří řadu hodnotných nárožních situací. Cíleně potvrzujeme a zesilujeme scéničnost vznikající proměnlivostí průhledů a obrazů při pohybu ulicí. V návrhu pracujeme s nápravou historického vedení trasy dnešní ulice Sluneční. Stávající podoba je důsledkem provedených asanací, kdy diagonálním vedení vytváří dvě „parková“ prostranství se zbytkovou „zelení“. Změnou stopy ulice do cca původní polohy vytváříme příležitost k vitalizaci daného místa. To se může udít jak vznikem plnohodnotnému městského parku, tak v dlouhodobém horizontu opětovným doplněním relevantní městské struktury. Nově definovaný prostor je tak i územní rezervou pro případný rozvoj města do sebe sama s tím, že, vzhledem k vlastnictví městem, představuje příležitost pro realizování adekvátní veřejné funkce.

bottom of page