top of page

Revitalizace oblasti Albertova

klient:

Městská část Praha 2

lokalita:

Praha 2

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2009

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Katarína Kováčiková

Cílem rozsáhlého záměru revitalizace veřejných prostranství území Albertova a navazujících oblastí zeleně Prahy 2 je jednak kultivace a zpřístupnění doposud málo anebo vůbec využívaných ploch zeleně a jednak vytvoření plynulého klidového propojení pěšími trasami mezi všemi těmito oblastmi („Do zeleně zelení“). Výsledkem záměru je oživení celého území jakožto oblasti sloužící kromě stávajících hlavních využití (vysokoškolská, zdravotnická, obytná funkce) také jako klidová pobytová oblast pro návštěvníky.
Albertovské svahy, které jsou součástí oblasti vysokých škol, se v budoucnu mohou stát zelenými terasovými zahradami, využívanými jak pro odpočinek studentů, tak pro pobyt obyvatel města. Součástí nových zahrad jsou pobytové louky a travnaté terasy, místa pro pořádání venkovních výstav, odpočinková a vyhlídková plata podél malých a velkých albertovských schodů. V pásu podél severní strany hradeb vzniká nový pobytový park „Pod hradbami“, jehož součástí bude i zrekonstruovaný objekt dnešní „kuželkárny“.
Zcela nové využití a podobu získá také Bastion XXXI Novoměstského opevnění, který se stane zelenou vyhlídkovou klidovou plochou. Jeho součástí bude stavba nového objektu kavárny s kulturním využitím, v místě dnešního zříceného objektu. Při jižní části hradeb bude na celkovou revitalizaci zeleně navazovat etapově další část rekonstrukce parku Folimanka. V první fázi bude zrekonstruován pás horní části parku podél hradeb. Vznikne zde Promenáda pod hradbami, která umožní pěší projití podél celé délky hradeb, s možností průchodu na Bastion nebo do parku Pod hradbami. Přírodní terasy pod hradbami budou zrekonstruovány a zpřístupněny pro odpočinkový pobyt.

bottom of page