top of page

Revitalizace náměstí a přilehlých ulic ve Velkém Meziříčí

klient:

Město Velké Meziříčí

lokalita:

Velké Meziříčí

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 2. cena

2016

Miroslav Cikán, Radek Novotný

Vlastností kompaktní struktury historického jádra by měla být různost kvalit v celku, které ve skupinách reprezentují významové situace, nastavující v prostoru města specifickou atmosféru, která lokalizuje místa jako scény s příležitostí běžných i významných událostí, které strukturují zápis paměti místa, jako časem přidanou hodnotu spoluvytvářející Genia loci. Charakteristická je scéničnost se specifickými – charakteristickými obrazy deklarujícími zapamatovatelnost a identifikaci obyvatel s městem. Těmito prostředky se snažíme porozumět obrazu města Velké Meziříčí.
Hlavním principem dopravního řešení je redukce plochy pojížděných komunikací ve prospěch pobytové funkce obývacího pokoje města - náměstí. Redukujeme zdvojenou komunikaci „kruhového objezdu“ náměstí do jednoho jednosměrně průjezdného profilu (směr průjezdu Radnická → Komenského), čímž posilujeme pobytovou plochu, určenou především pro slavnosti, shromáždění, trhy, vánoční trhy apod., za dodržení požadovaných parkovacích kapacit pro celé řešené území soutěže.

bottom of page