top of page

Revitalizace historického centra města Písek

klient:

Město Písek

lokalita:

Písek

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

stavební povolení

2015

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Radek Novotný, Vojtěch Ertl

Předmětem soutěže bylo zpracování soutěžního návrhu na urbanisticko – výtvarné řešení revitalizace prostoru historického centra města Písek (Velké náměstí, Alšovo náměstí a přilehlý uliční parter), zahrnující funkční využití území, prostorové a architektonicko-urbanistické řešení skladby řešeného území, zeleně, dopravních vztahů – včetně řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu v návaznosti na celkovou městskou dopravu, při respektování daného stavebního programu.

bottom of page