top of page

Rekonstruke atelieru v Husově sboru na Vinohradech

klient:

soukromý

lokalita:

Praha 10

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

1999

Miroslav Cikán, Pavla Melková

V přízemí a suterénu funkcionalistického objektu architekta Pavla Janáka byla jako součást celkové rekonstrukce objektu vybudována architektonická kancelář. Nově vytvořený interiér se využitím minimálních materiálů, prvků a tvarosloví snaží navázat na původní principy architektury funkcionalistického objektu. Minimum jednoduchých prostředků v jejich základních vlastnostech a funkcích, které se způsobem použití a vzájemnými vztahy stávají výtvarným dílem. Nehmotná barva – proměna barevnosti pouze světlem. Přízemní prostor je propojen otevřeným ocelovým schodištěm s dlouhým úzkým suterénním prostorem s podélným horním denním osvětlením, pojednaným prostředky odpovídajícími charakteru místa – hrubé šedé štuky, betonové podlahy, tmavé stěrkové povrchy na sociálních zařízeních.

bottom of page