top of page

Rekonstrukce Zlatého kříže, Praha 1

klient:

Městská část Praha 1

lokalita:

Praha 1

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2010

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek, Katarína Kováčiková

Hlavním problémem Zlatého kříže, tedy vyústění ulic 28. října, Na příkopě, Na můstku a Václavského náměstí, je nevyřešení oblasti křížení těchto ulic. Jednotlivé ulice jsou řešeny jako samostatné úseky, které v oblasti Zlatého kříže končí „vyšlizmem“ zbylé plochy, která je doplňována „záplatami“, bez jakékoli architektonické koncepce. Zásadním východiskem nových úprav je nutnost pohlížet na oblast jako na souvislý celek, řešený jednotnou architektonickou a urbanistickou koncepcí. Ulice 28. října a Na Příkopě by měly probíhat jako architektonicky jednotně řešená osa, dokumentující původní historické oddělení Starého a Nového města. Ulice Na můstku by měla svým charakterem signalizovat přechod na území Starého města. Dolní část Václavského náměstí by měla být charakterizována přechodem uliční sítě do širokého novoměstského bulváru. Zároveň je potřeba v řešení parteru jasně definovat funkční zónování ulic, tj. pás pro dopravní obsluhu, pro chodce a pás pro možné umístění předzahrádek restaurací.
Cílem záměru je vytvořit jednotnou architektonickou a urbanistickou koncepci řešení oblasti Zlatého kříže, na níž budou jako její součást navazovat všechny ústící ulice. (28. října, Na Příkopě, Na můstku, Václavské náměstí). Ulice 28 října a Na Příkopě jsou v návrhu sjednoceny rastrem dlažby. Hlavním jednotícím prvkem rastru dlažby jsou světlé pruhy v celé šíři ulice, které nadřazeně opticky sjednocují pásy dlažeb pochozích a pojízdných a vytvářejí tak dojem jednotné pěší plochy. V druhém plánu rastru jsou pak podélné tmavé pruhy oddělující jednotlivé funkční pásy. Funkční pásy jsou: pojízdný pás pro zásobování, pás pro stromy a osvětlení, pás pro pěší a pás pro možné umístění předzahrádek restaurací. V poslední třetím plánu rastru je rozdělení jednotlivých ploch výplní dle pásů odlišnými typy a odstíny dlažby. Do ulice 28. října je navržena dosadby řady stromů v pokračování stávající linie stromů v ulici Na Příkopě. Úpravy ulice Na Můstku by měly navazovat na charakter ulic Starého města. Jednotící pruhy v šířce ulice by postupně přecházely do tradičnějšího členění dlažeb. Václavské náměstí je v současné době nově řešeno projektem kanceláře Cígler Marani Architects. Plochy chodníků jsou v návrhu sjednoceny rytmizovanými pruhy tmavé dlažby v celé šířce. Navržené úpravy dolní části Můstku na toto řešení navazují. V oblasti Zlatého kříže dochází k cílenému prolnutí jednotlivých hlavních rastrů pruhů. Směry os ulic 28. října a Na Příkopě, tedy původní linie oddělení Starého a Nového města, jsou charakterizovány světlými pruhy, směry osy Václavského náměstí jsou určeny tmavými pruhy.

bottom of page