top of page

Rekonstrukce parku Folimanka - etapa D2

klient:

Městská část Praha 2

lokalita:

Praha 2

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2017

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek

Revitalizace navazuje na již hotovou I. etapu dolní části parku a řeší park jako koncepční celek, který je realizován po etapách. Je součástí širšího záměru vytvoření plynulého propojení oblastí zeleně Prahy 2 pěšími trasami – „Do zeleně zelení“. Cílem je nalezení a vyhodnocení potenciálu území a jeho využití pomocí nových úprav. Chronickým problémem parku je velké množství hluchých míst, které jsou zasaženy využíváním bezdomovci, narkomany a vznikají tak pocitově nebezpečné oblasti, kterým se běžný návštěvnický provoz vyhýbá a postupně tak dochází i k jejich skutečné fyzické devastaci. Rekonstrukce přivádí do těchto míst běžné návštěvníky a vytváří motivace, aby se v těchto místech zdržovali. Podél hradeb vznikla nová vyhlídková promenáda a pobytová slunečná terasa, vznikla nová propojení směrem k navazujícím částem města.

bottom of page