top of page

Rekonstrukce parku Folimanka

klient:

Městská část Praha 2

lokalita:

Praha 2

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2009

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Chronickým problémem parku je velké množství „hluchých“ míst, které jsou zasaženy využíváním bezdomovci, narkomany a vznikají tak pocitově nebezpečné oblasti, kterým se běžný návštěvnický provoz vyhýbá a postupně tak dochází i k jejich skutečné fyzické devastaci. Rekonstrukcí a kultivací prostředí sice dočasně dojde ke zlepšení této situace, hlavní změna však musí nastat v přivedení běžných návštěvníků do těchto míst a vytvoření motivace, aby se v těchto místech zdržovali. Dle našich zkušeností je potřeba vytvoření spádových oblastí, ve kterých je vždy objekt s konkrétní náplní a s trvalou přítomností aktivit přitahující návštěvníky. Každý takovýto objekt pak „hlídá“ a udržuje aktivní oblast v přiměřeném dosahu okolo. Místa, která nejsou pokryta spádovou oblastí jednotlivých objektů, by pak měla ležet na průchozí trase mezi jednotlivými objekty tak, aby provoz na nich byl dostatečný a neumožnil jejich spadnutí mezi hluchá zanedbaná místa. Navrhujeme proto v parku systém malých „Pavilonů“,sloužících jako zázemí parku (zahradní kavárna, návštěvnické informace, prostor pro kulturní zázemí), které by měly plnit funkci oživení a zbezpečnění části parku ve své dosahové oblasti.

bottom of page