top of page

Prezentační bar Vodky Finlandia

klient:

soukromý

lokalita:

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2005

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Cílem bylo vytvořit universální tvar baru, který bude schopen reagovat na jakékoli požadavky nově vznikající či stávající restaurace, včetně situace, kdy restaurace již vlastní funkční barový pult. Variabilnost tvarového a dispozičního řešení však zároveň nesmí být na úkor vždy přítomné nosné myšlenky – znaku. Tato nosná typická znakovost je vždy patrná a návštěvník by měl i bez přečtení loga firmy poznat, že se jedná o bar Finlandia. Nosný motivem je efekt polárního červeného slunce, vytvořený pomocí prosvěcování laserového paprsku skrz skleněné lámavé plochy. Jako základní reklamní motiv je použito prosvěcování skrz samotnou lahev Finlandia. Paprsky polárního slunce se objevují uvnitř barového pultu samotného, dále pak na zadní stěně baru. Záměrným použitím většího počtu lahví vzniká struktura – celoplošný motiv.

bottom of page