top of page

Pietní úprava Ďáblického hřbitova v Praze

klient:

Správa pražských hřbitovů, p. o.

lokalita:

Praha - Ďáblice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 2 místo

2022

Miroslav Cikán, Pavla Melková, Tereza Melková, Radek Novotný

Památníkem je místo pohřebiště jako celek. Symbolický a výtvarný motiv „Reliéf paměti – paměť vydávaná zemí“, prolíná jako jednotný landscape výtvarný obraz celým místem, od vstupu do hřbitova až k východní zdi.
Jednotlivé deformace země, jako jednotlivé symboly, vytvářejí linii, která postupně vede návštěvníka skrze celý památník. Informačně objekty postupují od nejkomplexnějších a nejširších informací a ž k detailním informacím o samotném pohřebišti. Hierarchicky začínají expozicí v rondelech s komplexními informacemi, pokračují velkými tektonickými krami, které symbolizují širší společenské události a vedou až k místu vysunutých kamenů, které nesou informaci o samotném pohřebišti. Za nimi pak návštěvník stojí před samotnými hrobovými šachtami, vyznačenými symbolem ker.
Neuzavřenost a elementárnost výtvarného jazyka umožňuje do budoucna úpravy reagující na nové poznatky.

bottom of page