top of page

Památník Jana Palacha ve Všetatech

klient:

Národní muzeum

lokalita:

Všetaty

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2017

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek, Vojtěch Ertl

Památník je symbolem situace, kdy do života země zasáhla hrana a s ní výzva. Odkazuje nás k naslouchání výzvám dneška a k osobní reakci na ně. Ostří hrany zla proťalo dům zvenčí, rozvrátilo domov, rodinu, vnitřní svět člověka. Ale zároveň bylo silou hodnoty domova a oběti člověka zastaveno. Stůl, který zadržel klín zla, je poctou rodině a matce. Dům je vpádem hrany vyprázdněný. Zaslepená okna jsou rozhraním mezi osobním postojem a přístupem společnosti. Škvíry jsou sledovacími špehýrkami zvenčí i nadějí paprsku světla zevnitř. Torzo schodů vede k neexistujícímu Janovu pokoji. Dveře do domu jsou už navždy jen dveřmi odcházení. Místnost reflexe je prostorem pro uměleckou odpověď na výzvu současných autorů. Památník vybudovalo Národní muzeum. Autory historické expozice jsou Petr Blažek a Marek Junek. Autory architektonického řešení budovy a koncepce památníku jsou Miroslav Cikán a Pavla Melková z MCA atelieru, jejichž návrh získal v roce 2016 první cenu ve veřejné architektonické soutěži.

bottom of page