top of page

Palachovo náměstí

klient:

Hlavní město Praha

lokalita:

Praha 1

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná achitektonická soutěž, 3. cena

2003

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Návrh vychází z vyhodnocení všech dominujících objektů náměstí a jejich podílu na geniu loci prostoru náměstí, ze stávající urbanistické a dopravní situace a z historických souvislostí. Objekt Rudolfina je zásadní dominující objekt náměstí s nejsilnější energií usilující o vymezení vlastního prostoru. Filosofická fakulta je významným objektem v dálkových pohledech od Hradčan a Mánesova mostu. V prostoru se uplatňuje jako objekt související s blokovou linií zástavby ulice Křižovnické. Částečně dominuje klenutou arkádou se schodištěm. Ideově je rovnocenným objektem VŠUP, který se však významně neprosazuje a ponechává dominantní pozici Rudolfinu. Chybí mu výrazný plastický prvek, který by jej významně vymezil proti sousedům. Panorama Hradčan je zásadní součástí rámce náměstí a nemělo by dojít k přerušení kontaktu dalším objemem. Střed náměstí je nasycen působením silných individualit všech čtyřech zúčastněných objektů. To se projevuje preferencí pobytu chodců v oblasti velkorysých schodů Rudolfina a filosofické fakulty. Výsledkem je tichý dialog mezi proti sobě umístěnými partnery Rudolfinum – VŠUP a FF – Hradčany, zrcadlem a „jednacím stolem“ – čistým středovým objektem, zrcadlem odrážejícím tváře jednajících.

bottom of page