top of page

Předprostor kostela Nanebevzetí Panny Marie v Sedleci

klient:

lokalita:

Sedlec u Kutné hory

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2012

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Vojtěch Ertl

Návrh posiluje význam vstupu do chrámu jeho otevřením do prostoru náměstí, ke kterému katedrála náleží. Navrhujeme realizovat schodiště ve stávajícím sklonu, avšak rozšířit ho na celou šířku prostoru před chrámem a narovnat kolmo k ose chrámu. Schodiště bude vymezeno pouze zdí na severní straně a skupinou lip s opěrnou zídkou na jihu. Zídka definuje svažitou přístupovou cestou z jihu. Celou plochu mezi chrámem a schody navrhujeme zadláždit štětovou dlažbou dle již realizovaných vzorů.

bottom of page