top of page

Obnova hradu Bečova

klient:

Národní památkový ústav

lokalita:

Bečov nad Teplou

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 1. místo

2012

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Radek Novotný

Návrh řeší komplexní obnovu hradu Bečov a přilehlých objektů a jejich specifickou prezentaci pro laickou i odbornou veřejnost. Velký důraz je kladen na edukativnost celého areálu a jeho prezentaci formou příkladné rekonstrukce. Edukativní principy jsou rozvinuty a získávají nový prostor ve “scuole” – lektorském a konferenčním centru v Pluhovských domech. Pro umístění originálu relikviáře byl zvolen objekt nové “kaple”, který ideově odpovídá tradičnímu kontextu umístění relikviářů, dostojí duchovnímu významu relikvie a bude adekvátně významu reprezentovat její uložení.
Návrh představuje ohleduplný památkový přístup k celému areálu a jemný vstup současnosti v objektu kaple, který ctí kontext památky, nedotýká se historických stop a konstrukcí a je reverzibilní.

bottom of page