top of page

Návrh úprav Zemědělské Knihovna Antonína Švehlyinteriéru

klient:

Ústav zemědělské ekonomiky a informací

lokalita:

Praha 2

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2017

Miroslav Cikán, Radek Novotný

Akceptujeme a posilujeme stávající jednotný trojtrakt a snažíme se ozřejmit hierarchii prostoru, kterou přesouváme do dominantního celku prostoru knihovny. Snažíme se mírnit přeurčenost bývalé přístupové chodby, která nyní nepatřičně dominuje a ruší. Rozvíjíme, co Gočár sám rozvinul v hlavním sále knihovny a vlastní architektury, obytnost a prostorovost a jednoznačně posilujeme prostupnost mezi sloupy ve prospěch společného prostoru s dořečenou vertikalitou.
Navrhujeme odstranit zbytky luxfer přístupové chodbičky. Luxfery navrhujeme opatrně rozebrat a uložit do depozitu k možné recyklaci na jiném místě objektu. Dále navrhujeme redukovat počet světel, která jsou příliš veliká, je jich mnoho a přesvětlují střední prostor. Naopak navrhujeme posílit většími světelnými tělesy hlavní prostory knihovny, stejně jako je tomu v hlavním sále. Objekty navrhujeme geometrické formě kruhu v kontextu s ortogonálními světly hlavního sálu knihovny.

bottom of page