top of page

Koncepce břehů Cidliny v Jičíně

klient:

Město Jičín

lokalita:

Jičín

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

koncepční dokument

2017

Pavla Melková, Jakub Hendrych

Radek Novotný

Městu Jičín doposavad chyběl koncepční dokument, který by mu umožnil plánovat rozvoj prostoru řeky v celoměstských souvislostech. Koncepce revitalizace řeky Cidliny přináší vizi města o kvalitním rozvoji prostoru řeky, zejména jako celoměstsky významného veřejného prostoru.
Materiál je koncepčním, strategickým a iniciačním dokumentem. Vytváří základní podklad pro koordinaci a naplňování cíle kvalitního rozvoje řeky a to z hlediska urbanistického plánování, investic, využívání, správy a ochrany.
Koncepce chápe území jako celek a současně jako jednotlivosti, kde jejich role v celku je podmínkou pro další rozhodování o jejich rozvoji.
Existence komplexní Koncepce rozvoje území je podmínkou kvalitního rozvoje, stability podnikání v oblasti, účelného vynakládání investičních prostředků, možnosti získávat úspěšně dotace, zejména z Evropské unie apod.

bottom of page