top of page

Koncepční studie veřejných prostranství městské památkové rezervace v Pardubicích

klient:

Statutátní město Pardubice

lokalita:

Pardubice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

koncepční studie

2020

Miroslav Cikán, Pavla Melková, kateřina Frejlachová

Radek Novotný, Jiří Opl

Zadáním bylo zpracovat koncepční studii, která by řešila celek veřejných prostranství historického jádra s důrazem na tato témata: povrchové materiály pochozích ploch, dopravní řešení v území, koncepci zeleně, řešení mobiliáře, revizi odpadového hospodářství a veřejného osvětlení. Hlavním motivem zadavatele je zlepšení pobytové kvality prostoru při současném respektování historického kontextu této části města. Dokument by měl sloužit mimo jiné jako podklad pro navazující projektové dokumentace (PD) na rekonstrukci řešeného území.

Klíčovým mottem a zastřešujícím cílem koncepční studie je slovo harmonie.
Harmonie ve smyslu:
– dosažení vyváženého vztahu mezi kompozicí celku a rozmanitostí dílčích charakterů
– vyvážení potřeb historicky cenného, památkově chráněného prostředí a současných požadavků na užívání prostoru
– dosažení pozitivního spolupůsobení původních kvalit a nové, současné vrstvy veřejných prostranství
– dosažení harmonického vztahu mezi jednotlivými způsoby užívání veřejných prostranství (kultura, rekreace, bydlení, každodenní aktivity, business, doprava apod.)
– dosažení rovnováhy mezi dílčími uživateli veřejných prostranství – návštěvníky, místními obyvateli, živnostníky

bottom of page