top of page

Interiéry prodejen na Pražském Hradě

klient:

lokalita:

Praha 1

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2007

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Peter Buš

Návrh řeší prodejny v historických prostorách Pražského hradu. Prodejny jsou umístěny v Obrazárně Pražského hradu, Novém paláci a předsálích Vladislavského sálu ve Starém královském paláci. Cílem návrhu je: Jednotný architektonický výraz společný pro všechny obchody. Komptabilita návrhu s památkovou ochranou prostor. Ochrana historických konstrukcí: Samostatné objekty umístěné volně v prostoru nezasahující do stávajících konstrukcí památkově chráněného objektu jsou řešeny jako vložené nezávislé konstrukce . Jsou umisťovány tak, aby opticky ani konstrukčně nebyly spojeny se stávajícími konstrukcemi. Variabilita umístění a kombinovatelnost jednotlivých bloků a variabilita vnitřního uspořádání jednotlivých bloků pro různé typy zboží. Záměrná jednolitost velkorysých objemů odpovídající svým výrazem velkorysosti masivních konstrukcí historických prostor. Materiálové a barevné řešení z tradičních materiálů. Kultivovaný vzhled, sjednocení prodejních ploch do ukázněných celků.

bottom of page