top of page

Informační centrum Městské části Praha 1

klient:

Městská část Praha 1

lokalita:

Praha 1

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2010

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Cílem návrhu bylo vytvoření interiéru nového centra informací o území městské části Prahy 1 v 1np v prostoru přízemí stávajícího objektu radnice. Zadání předpokládalo variabilní využití prostoru jako víceúčelové kontaktní místo pro podávání informací o území, studiích a projektech Městské části Prahy 1 a jako místo pro konání tiskových konferencí. Navržené úpravy byly s ohledem na plánovanou budoucí komplexní rekonstrukci přízemí a celého objektu a vzhledem k požadavku krátké realizační doby zvoleny jako úsporné, řešící co nejefektivněji nové funkční požadavky, nikoli jako finální stavební úpravy, které budou provedeny až jako součást celkové rekonstrukce. Navržený mobiliář je variabilní a je možné ho použít i pro další funkční využití.

bottom of page