top of page

Ideový návrh úprav Vrchlického sadů

klient:

Městská část Praha 1

lokalita:

Praha 1

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2012

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Radek Novotný

Hlavním problémem místa je neexistence koncepčního prostorového a funkčního řešení parku a navazujících ulic a náměstí. Stávající stav vznikl jako druhotný dopad výstavby nové budovy nádraží, která vyvolala masivní terénní a prostorové zásahy bez současného řešení celkové koncepce parku. Na tento stav pak navázala řada dalších autonomních zásahů řešících odděleně jednotlivé potřeby bez začlenění do neexistující celkové koncepce. Výsledkem je nepřehledný prostor bez jasných kompozičních os a členění. Prostor před nádražím – „brána do města“ je rozdrobený do přemíry drobných detailů při současné absenci jednotící prostorové kompozice a bez jasné orientace pro návštěvníka. Nejasné je napojení na Václavské náměstí i do Bolzanovy ulice. Neřešený je pěší průchod podél Wilsonovy ulice (SJM). Nový koncept pracuje s očištěním, vyzdvihnutím, posílením a doplněním hlavních prostorových principů místa

bottom of page