top of page

Husův sbor na Vinohradech

klient:

Farní sbor Českobratrské církve evangelické na Vinohradech

lokalita:

Praha 10

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2000 - 2009

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek

Motto: “…práce architekta bude nejlepší, není-li na památce vrácené životu vidět…”
Pavel Janák: Architekt a památka, 1952

Budova Husova sboru byla jednou z posledních Janákových realizací architektury velkého měřítka. Dnes je význačnou památkou funkcionalistické architektury nejen v českém, ale i světovém významu a kulturní památkou zapsanou v seznamu kulturních památek. Cílem rekonstrukce bylo zlepšení stavebně technické kondice, odstranění negativních zásahů posledních desetiletí, navrácení a posílení původního charakteru objektu a tam, kde to vyžaduje dnešní doba, vložení současných architektonických zásahů, které se citlivým způsobem snaží navázat na principy konceptu architekta Janáka.

bottom of page