top of page

Chalupa Horní Světlá

klient:

soukromý

lokalita:

Horní Světlá

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2013 - 2019

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek

Horská chalupu nesla čitelné vrstvy stavebních úprav průběhu několika staletí, které zároveň svědčí o proměnlivých životních potřebách a hodnotách jednotlivých generací. Roubenka s barokním sklepem z 18 století, pozdější dostavba kamenných chlévů, reprezentační nové zděné křídlo ze čtyřicátých let minulého století a úpravy na rekreační objekt v druhé polovině minulého století. Rozhodli jsme se v tomto příběhu vrstevnatosti pokračovat, ponechat ho čitelný a akcentovat zejména jeho starší roviny, necitlivě překryté při posledních úpravách. Za svoji dobu jsme přidali dostavbu stodoly – dílny, zobytnění podkroví a především změnu orientace objektu směrem k jihu, k loukám, k výhledu na krajinu, na rozdíl od původní orientace, která otáčela pohled do reprezentativního centra obce a louky vnímala jako neatraktivní zadní hospodářské zázemí. Nový způsob užívání a vnímání prostoru reprezentuje množství soudobých vstupů, hovořících jazykem současnosti, který je ale tichý a snaží se o porozumění si se všemi jazyky minulosti. Výsledný vizuální „patchwork“ domu, je přiznaným příběhem složitých dob a osudů a jeho živého pokračování v současnosti.

bottom of page