top of page

Centrum současného umění a architektury České Budějovice

klient:

Statutární město České Budějovice

lokalita:

České Budějovice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 2. místo

2021

Miroslav Cikán, Pavla Melková, Tereza Melková

Radek Novotný, Jiří Opl

Cílem je skrze výrazově a stavebně úsporné zásahy vytvořit dům s jasným konceptem, který funguje jako jeden celek – prostor pro umění, a tuto roli navenek i uvnitř výrazově reprezentuje. Zároveň si uvědomuje, že je pouhým rámcem, jehož úkolem je být ochraňující a iniciující schránkou pro umění a jeho setkání s návštěvníkem, stejně jako lidí mezi sebou, výraz domu tedy nestojí samoúčelně v popředí, ale slouží.
Koncept je založený na myšlence společného prostoru (cesty domem), díky kterému návštěvník po celou dobu vnímá, že je v jednom Centru umění. Společný prostor je tvořen kontinuem přízemí, schodišťovou věží s hlavními podestami a průhledy do dvora a prostorů do náměstí a společnou terasou navazující na sál otevřené platformy. Na společný prostor navazují jednotlivé programové prostory, jejichž veřejné části jsou s ním vizuálně propojeny.

bottom of page