top of page

Centrum Bílá Opava

klient:

soukromý

lokalita:

Opava

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2010

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Katarína Kováčiková

Architektonické a urbanistické řešení návrhu území umožňuje jak realizování formou novostavby, tak i formou přestavby stávajících objektů. Urbanistické řešení obnovuje původní historická komunikační propojení oblasti, hmota objektu navrací tradiční užívání a vnímání prostoru (průhledy, členitost hmot, prostupnost – otevřenost parteru v celé délce). Využití objektu předpokládá jednotlivé obchody či restaurace přístupné přímo z parteru náměstí, nikoli monoblokové obchodní centrum s jednotným vchodem a přístupem zevnitř. Rozhodující pro místo je volba správné hmoty objektu: velikosti objektu, poměru jednotlivých hmot a jejich členění, míra detailu, tedy volba správných měřítek od detailu k celku. Cílem je ideálně skloubit dvě „měřítka“. Měřítko jednotného bloku (dané novým současným vymezením sjednocené parcely a předpokládanou jednotnou funkcí a provozu objektu) a měřítkem původní parcelace a z ní vyplývající míry členitosti původní zástavby v jednotlivých vrstvách (střešní krajina, tektonika fasád, plasticita, množství detailu). Obvodový plášť novostavby je tvořen dvěma vrstvami. Vnitřní plná konstrukce „dům s okny“ vymezuje vnitřní prostředí domu. Vnější plášť, obepínající budovu po celém obvodu, je jakýmsi „závěsem“ mezi objektem a náměstím (okolním prostředím), definujícím míru, možnosti a způsob komunikace domu s okolním prostředím, přičemž tento závěs je vnímán jako mezivrstva mezi dvěma „pokoji“, kdy i náměstí je jakýmsi pokojem bez stropu, tedy prostorem rovnocenným.

bottom of page