top of page

Centra obce Středokluky

klient:

Obec Středokluky

lokalita:

Středokluky

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 3. místo

2018

Miroslav Cikán

Radek Novotný, Jiří Opl

Současná situace řešeného území nabízí námět 3 vertikalizujících symbolických center obce „ducha“ – „duše“ – „těla“ umístěných v symbolickém trojúhelníku, jehož vrcholy jsou zároveň symbolickými bránami obce. Návrh tyto situace reflektuje, analyzuje situaci a objekty v místě a využívá materiální a nemateriální kvality pro nové zhodnocení. Zachovává vztah těchto míst, který prokresluje ve vzájemné viditelnosti, směřování a charakterech prostředí a povrchů veřejného prostoru.
„Duch“ Areál obecního úřadu a školy je situován na místě bývalého statku s relikty vstupních bran a zřejmě barokní zaklenutou stájí. Původní objekty, brány a prostranství dávají příležitost ke smysluplné obnově, v kontextu a synergii s místem a tak i uměřenosti a ekonomii zásahů.
„Tělo“ Hasičárna + technický dvůr tvoří společné centrum bezpečí a údržby obce - hasičů a řemesel a s tím spojených příležitostí pro společenské akce na „návsi“ před hasičárnou a hasičskou věží. Okolní zástavbu tvoří malé bodové domky. Hasičárna a obecní dvůr se přibližují této struktuře. Stávající hala je měřítkově cizorodá, dusí svoje okolí a bude zbořena. Je však možná recyklace nosníků.
„Duše“ Významné tiché veřejné prostranství okolo kostela sv. Prokopa je místem zklidnění s alejí a vodní hladinou – zrcadlem. Místo poklony sv. Janu Křtiteli je posíleno silnější orientací sochy ke kostelu a doplněno prostranstvím s nikou tvořenou skupinou lip. Místo Jana Křtitele je také pomyslnou vnitřní branou obce - se zastávkami MHD. Prostranství kolem kostela.

bottom of page