top of page

Bytové vily Drahenická

klient:

Město Březnice

lokalita:

Březnice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

stavební povolení

2004

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Navržený bytový dům je tvořen čtyřmi navzájem propojenými objekty. Členění hmoty na čtyři menší objekty vytváří drobnější měřítko, které odpovídá měřítku okolní zástavby.
Hmota a výraz objektu byly navrženy s ohledem na nenásilné začlenění objektu do panoramatu města (zejména vzhledem k pohledu na náměstí a kostel). Měřítko, členění objektu, vzájemný drobný posun objektů vůči sobě, proměnlivá výška a šikmé pultové střechy dodávají objektu charakter tradiční historické městské zástavby v jejímž sousedství se novostavby nachází.Výška objektů 3 – 4 podlaží vytváří přechodovou hmotu mezi sousedním bytovým domem a zástavbou rodinných domů. Volné prostory mezi jednotlivými objekty vytvářejí zajímavé průhledy. Společné terasy mezi objekty vytváří ve všech patrech venkovní předprostor pro setkávání a pobyt charakteristický pro tradiční venkovské prostředí. Jednotlivé byty mají přehledné dispozice, konstrukční systém umožňuje variabilitu dispozic a velikostí bytů. Jednotlivé objekty jsou řešeny technicky samostatně tak, aby na základě potřeb investora bylo možné jednotlivé objekty etapovitě ubírat či přidávat.

bottom of page