top of page

Bastion XXXI U Božích muk

klient:

Městská část Praha 2

lokalita:

Praha 2

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2011

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek, Peter Buš

Cílem úprav byla rekonstrukce bastionu, nová úprava veřejného prostranství a dostavba objektu kavárny na místě původního objektu. Návrh je založen na myšlence nestavět znovu nadzemní objekt, který je zbytečným zásahem do panoramatu a nepřirozenou hmotou v jinak čisté průběžné linii hradeb. Nový objekt je proto navržen jako podzemní, využívající sklon terénu a existenci mohutných terénních navážek. Úpravy naplňují a akcentují pobytový potenciál lokality, tvořený panoramatickými výhledy na Prahu, přímým kontaktem s památkovou autenticitou místa, silným geniem loci, možností zapojení bastionu do systému okolní zeleně veřejných prostranství a propojení s celou okolní oblastí.

bottom of page