top of page

Atelier Zbyňka Sekala v Národní galerii

klient:

Národní galerie

lokalita:

Praha 7

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2016

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Radek Novotný

Myšlenku přenesení posledního vídeňského ateliéru Zbyňka Sekala do Prahy motivovala skutečnost, že ho Sekal v posledních měsících života dovedl do záměrné podoby Gesamtkunstwerku, prostoru koncipovaného jako završené umělecké dílo. Cílem expozice je vystavit původní vídeňský atelier jako umělecké dílo. Navržený koncept je založen na myšlence ideového “přenesení” obrazu atelieru do prostoru Národní galerie. Realizace je pokusem o rekonstrukci atmosféry skutečného atelieru. „Místo“ splňuje základní kompoziční a měřítkové vlastnosti původní dispozice podle zaměření skutečného atelieru a archivních podkladů. Dokládá situaci, na které se podílí prostor a komunikující objekty podle vzoru situace atelieru ve Vídni. Jde o prostorovou abstrakci, vycházející z reálných prostorových vlastností původního ateliéru a z principů samotné umělecké tvorby Zbyňka Sekala. Řešení předpokládá expozici prostoru atelieru doplněnou zásadními artefakty sbírky a zároveň možnost obměn formou výstav a dalšího rozvoje expozice.

bottom of page