top of page

Činžovní domy na Janáčkově nábřeží

klient:

soukromý

lokalita:

Praha 5

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2009

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Pavel Košťálek, Peter Buš

Domy jsou situovány na bývalém Ferdinandově nábřeží, které navazuje na nábřeží Malostranské. Objekty jsou součástí výstavní oblasti rezidenční neorenesanční architektury 19. století. Jejich výhled je orientován na Národní divadlo. Měli zde proto svá sídla četné osobnosti kulturní elity 19. a 20. st. E. Destinová, historik Karel Krejčí, první ředitel Národního divadla: F. A. Šubrt, či režisér Jiří Frejka a další. V domě č. 53 bydlel architekt Josef Zítek, který zřejmě navrhl i vstupní část objektu. V objektu 55 žili Julius Mařák a Růžena Pokorná, dcera malíře Karla Purkyně. Na výstavbě okolních domů se podíleli významní architekti jako J. Šulc, A. Wiehl a J. Řechka. Vnitřní výzdobu zpracovávali význační umělci generace Národního divadla. Celková rekonstrukce objektů 53, 55 měla za cíl návrat luxusního rezidenčního bydlení. Vnitřní, v 19. století velmi pokroková, třítraktová dispozice byla očištěna, nové prostory jsou vestavěny formou jednoduchých nezávislých objektů vloženého mobiliáře. Byly obnoveny detaily a povrchy původní historické substance včetně Zítkových fresek, terrazzových dlažeb, špaletových oken, kazetových obložek oken a dveří, leptaných skel a detaily původního kování. Historickou substanci doplňuje současný detail.

bottom of page