top of page

Úpravy parteru u kostela sv. Máří Magdalény v Karlových varech

klient:

Město Karlovy Vary

lokalita:

Karlovy Vary

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

realizace

2021

Miroslav Cikán

Jiří Opl

bottom of page