top of page

Humanistická role architektury

autor:

Pavla Melková

gtrafická úprava:

Robert V. Novák

nakladatel:

rok:

ISBN:

Arbor vitae ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy

2016

978-80-7467-114-2

bottom of page