top of page

Revitalizace náměstí Jiřího z Lobkovic

klient:

Městská část Praha 3

lokalita:

Praha 3

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

veřejná architektonická soutěž, 2. místo

2019

Miroslav Cikán, Pavla Melková, Kateřina Frejlachová

Radek Novotný, Jiří Opl

Předmětem soutěže bylo nalezení nejlepšího řešení na obnovu náměstí Jiřího z Lobkovic včetně souvisejících uličních prostorů. Parkové pobytové náměstí, určené pro každodenní aktivity obyvatel. Dominantní charakter je přírodní, umožňuje ale i činnosti odpovídající prvkům městského náměstí, jako jsou shromažďovací plochy či dostatek přímých propojení. Nový čitelný řád sjednocuje celek. V druhém plánu je náměstí členěno na hlavní parkovou část, obsahující čtyři plochy aktivit okolo pobytového středu v křížení cest, dále na aktivní prostor před školou a pobytovou plochu podél Vinohradské ulice, propojující náměstí s městem.

bottom of page