top of page

Obnova námestí v Březnici

klient:

Město Březnice

lokalita:

Březnice

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

studie

2004

Miroslav Cikán, Pavla Melková

Hlavní náměstí v Březnici je cenné poměrně zachovanou kompaktní strukturou převážně historické zástavby. Návrh se snaží odstranit nepříznivé dopady novodobých zásahů, jako je zatížení dopravou a celková roztříštěnost prostoru tvořená řadou nekoncepčních utilitárních zásahů. Cílem je vytvoření jednotného čitelného prostoru , který umožní vyniknout původní historické prostorové stopě náměstí. Nově vytvořený prostor zároveň splňuje i funkční potřeby náměstí: parkování, návaznost na využití objektů po obvodu náměstí, pobytové klidové zony, doplnění zeleně, komunikační směry, volné pobytové plochy. Tyto funkce jsou koncepčně řešeny v souladu s jednotným architektonickým výrazem návrhu.

bottom of page