top of page

Koncepce revitalizace veřejného prostroru Kampusu Dejvice

klient:

IPR Praha

lokalita:

Praha 6

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

strategie

2021

Pavla Melková, Tereza Melková, Radek Novotný

bottom of page