top of page

Těžištěm práce atelieru jsou projekty novostaveb

i rekonstrukcí v historickém prostředí měst a sídel. Zaměřuje se zejména na veřejné a obytné stavby a na veřejná prostranství. Projekty a články a jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech. Atelier byl oceněn řadou cen, například hlavní cenou Grand prix architektury 2012 a cenou Grand prix architektury za rekonstrukci a design 2020, cenou primátora hl. m. Prahy 2012, nominací na cenu Klubu za starou Prahu 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací  European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013 a 2020, nominací

na Piranesi Award 2019, nominací na Českou cenu

za architekturu 2016 a 2020, BigSEE Interior Design Award 2021, nominace Grand prix category civic Big see Award 2021, nominací International Urban Project Award 2021. Práce atelieru se zároveň pravidelně umísťují v architektonických soutěžích.

Tvorba veřejných prostranství, stejně jako urbanistických a architektonických strategických, koncepčních a metodických dokumentů, jsou jednou ze specializací MCA atelieru. Pavla Melková byla spoluzakladatelkou Institutu plánování a rozvoje

v Praze, kde také založila Kancelář veřejného prostoru a připravila systematiku koncepčního rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy. V Kanceláři veřejného prostoru rovněž, spolu s kolektivem, vytvořila například Manuál tvorby veřejných prostranství, který se stal pilotním metodickým dokumentem, ze kterého

v následujících letech čerpaly a čerpají další česká města.

Odborné zkušenosti atelieru jsou založeny například

na vytvoření dokumentů: Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy a Strategie rozvoje veřejného prostoru hl. m. Prahy (IPR Praha), Strategie zkvalitnění veřejných prostranství města Pardubice, Ideová koncepce rozvoje veřejného prostoru Kampusu Dejvice, Strategie koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím města Karlovy Vary, Manuál tvorby veřejných prostranství Karlovy Vary, Generel

a Koncepce veřejných prostranství města Olomouc, Manuál tvorby veřejných prostranství Česká Lípa,

či Rozvaha revitalizace sídliště Rohožník. (vše MCA atelier)

Dále pak na zkušenosti ze zakládání koncepčního přístupu k veřejným prostranstvím a řízení Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Stejně tak na zkušenosti z navrhování a realizací veřejných prostranství, např.: revitalizace Bastionu u Božích muk v Praze 2 I realizace 2012 I 1. místo v arch. soutěži, hlavní cena Grand Prix architektury, řešení protipovodňové uzávěry Čertovky v Praze 1 I realizace 2005, rekonstrukce parku Folimanka v Praze 2 I realizace 2009, rekonstrukce ulice Horská v Praze 2 I realizace 2015, koncepce veřejných prostranství oblasti Žižkova mezi parky Vítkov a Parukářka v Praze 3 I realizace 2015, rekonstrukce Alšova nábřeží a památníku J. Hejduka v Praze 1 I realizace 2015, revitalizace náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 2 I SP 2022 I 1. místo v arch. soutěži, rekonstrukce Komenského náměstí v Praze 3 I realizace 2020 I 1. místo v arch. Soutěži, revitalizace náměstí v Písku I DUR 2016 I 1. místo v arch. soutěži, Revitalizace náměstí

v Jihlavě (etapová realizace 2022), 1. místo v arch. soutěži, Revitalizace parku Horská (2021), (vše MCA atelier), apod.

Ateliér čerpá i z výzkumné praxe (např. habilitace Pavly Melkové na téma Koncepční přístup v tvorbě veřejného prostoru) a pedagogické činnosti v tématu dané problematiky na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

MC.jpg
Melkova-500x500px-300x300.jpg

prof. Ing. arch. Miroslav Cikán

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

prof. Ing. arch. Miroslav Cikán (1964) Vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaný architekt a člen ČKA. Habilitoval v oboru památkové péče. V letech 1990-1995 absolvoval praxi v Rakousku. Od roku 1996 je společníkem MCA atelier, od roku 2009 vedoucím atelieru na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Věnuje se také teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Aktivně přednáší na konferencích a workshopech pro odborníky i veřejnost. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. Je spoluautorem odborných knih, například Bastion XXXI u Božích muk. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, například Zlatý řez, Stavba, Era či Architekt.

doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D. (1964) Vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaný architekt a člen ČKA. Absolvovala doktorské studium s tématem „Humanistická role architektury v současné společnosti” a Fulbrightovo stipendium 2014. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014. Od roku 1996 je společnicí v MCA atelier, od roku 2012 ředitelkou Sekce detailu města na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2015 vede předmět Koncept a interpretace na Fakultě architektury ČVUT. Věnuje se také teoretické, přednáškové a publikační činnosti či pořádání výstav. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných knih, například Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, či Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, například Zlatý řez, Stavba či Architekt.

CONTACT
bottom of page