top of page

Architektonická kancelář MCA byla založena v roce 1996 architekty Miroslavem Cikánem a Pavlou Melkovou. V práci atelieru je uplatňována zahraniční praxe z četných realizací v Rakousku a zkušenost

na realizacích se zahraničními investory v Praze.

Z činností atelieru je možné uvést projekty a realizace vzešlé z úspěšných architektonických soutěží, například úpravy Bastionu U božích muk či návrh úpravy náměstí Jiřího z Poděbrad. Mezi další realizace patří skrytá protipovodňová vrata v Čertovce, rekonstrukce funkcionalistického souboru Husova Sboru na Vinohradech a další četné návrhy

a realizace souborů, činžovních a rodinných vil, návrhy úprav městských parterů, ulic a náměstí. Těžištěm práce atelieru jsou revitalizace území

a projekty novostaveb i rekonstrukcí v historickém prostředí měst a sídel. Projekty a články a jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech.

Atelier se paralelně s projekční a realizační činností věnuje výzkumné, teoretické a vzdělávací aktivitě, která vytváří teoretické odborné zázemí pro architektonickou tvorbu.

profil kanceláře / nabídka služeb

Spolupracovníci MCA:

Ing. arch. Jiří Chlumský

Ing. arch. Petra Kandusová

Ing. arch. Jana Hejdová

Mgr. art. Peter Buš

Ing. Pavel Košťálek

Ing. arch. Ladislava Fialka Sobková

Ing. arch. Katarína Kováčiková

Ing. arch. Radek Novotný

Ing. arch. Vojtěch Ertl

Ing. arch. Kateřina Frejlachová

Ing. arch. Jiří Opl

MgA. Tereza Melková

Související odkazy:

CONTACT
bottom of page